Over AAA

Missie 
Onze missie is het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats voor fysieke en digitale logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid. Dit doen wij door middel van internationale marketing en acquisitie, en investor development samen met publieke en private leden en het bieden van een netwerkfunctie voor deze leden. Het is ons streven innovatieve en duurzame bedrijven aan te trekken voor de regio in samenwerking met nationale en regionale acquisitiepartners.

Doelstellingen
Marketing- en acquisitiefunctie

  • Internationaal uitdragen van de propositie van de MRA via intermediairs en in samenwerking met regiopartners, teneinde een ‘top-of-mind’-positie te verkrijgen bij potentiële investeerders.
  • Aantrekken van nieuwe en behouden van gevestigde internationale bedrijven, in samenwerking met nationale (Netherlands Foreign Investment Agency) en regionale acquisitiepartners (amsterdam inbusiness).

Platform- en netwerkfunctie

  • De netwerkfunctie van AAA staat in dienst van de marketing en acquisitie. 
  •  In samenwerking met markt en overheid formuleren van een sterke propositie voor de MRA als vestigingslocatie voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid.
  • Leveren van marktkennis en organiseren van betrokkenheid van marktpartijen bij doorontwikkeling van de propositie van de MRA per geselecteerd cluster.

De kracht van AAA ligt in haar netwerk, kennis en ervaring met:

  • Publiek-private samenwerking
  • Internationale marketing & acquisitie
  • Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid

Rol in de regio
Meerdere partijen in de regio Amsterdam zetten zich in voor het aantrekken van nieuwe internationale investeringen. AAA onderscheidt zich van regiopartners op de bovengenoemde kernkwaliteiten. Om optimaal en effectief gebruik te maken van elkaars kracht is een heldere taakverdeling overeengekomen. Leidend zijn de zeven speerpuntclusters voor de regio Amsterdam zoals benoemd in de Amsterdam Economic Board. AAA richt zich hierbinnen op het cluster Handel & Logistiek. amsterdam inbusiness verzorgt de acquisitie voor de clusters Creatieve Industrie, Life Sciences, ICT en Financieel & Zakelijke dienstverlening. Amsterdam Partners en ATCB richten zich op Toerisme & Congressen. Op het overkoepelende thema Zakelijke Citymarketing wordt nauw samengewerkt en het motto Iamsterdam gebruikt als ‘lint om de parels’ van de metropool Amsterdam.

Meer weten over AAA?
> Organisatie  
> Werkgebied                  
> Lidmaatschap & leden                                                   
> Dagelijks Bestuur                                                             
> Corporate stukken