AAA events

AAA vervult als publiek-privaat samenwerkingsverband een

belangrijke platform- en netwerkfunctie voor haar leden en

regionale stakeholders. In dit kader organiseert AAA regelmatig

inhoudelijke netwerkbijeenkomsten zoals AAAfternoons en diners.