AAA events

AAA vervult als publiek-privaat samenwerkingsverband een

belangrijke platform- en netwerkfunctie voor haar leden en

regionale stakeholders. In dit kader organiseert AAA regelmatig

inhoudelijke netwerkbijeenkomsten zoals AAAfternoons en diners.

ALV April 2018

Presentatie Royal Floraholland

Download

Presentatie Green Park Aalsmeer

Download

Presentatie AAA - jaarverslag 2017

Download