Lidmaatschap

AAA leden zijn publieke en private partijen met een langdurig (indicatie: 5 jaar) belang ten aanzien van ruimtelijk-economische ontwikkeling en/of internationale investeringen in de Metropoolregio Amsterdam. Leden dienen een toegevoegde waarde te leveren in de AAA samenwerking door bijvoorbeeld een internationaal netwerk en/of aanvulling op het ‘product’.

AAA biedt haar leden:

  • Een neutraal platform voor afstemming en samenwerking met markt en overheid
  • Toegang tot marktkennis over luchthaven- en logistiek gerelateerde clusters
  • Toegang tot bedrijvennetwerken en de mogelijkheid deze te betrekken bij eigen concept- en productontwikkeling
  • Toegang tot regionale overheid (agendasetting / invloed op beleidsvorming)
  • Publiciteit (middels internationale en regionale marketing/communicatie activiteiten)
  • Financieel schaalvoordeel; kleine bijdrage, groot bereik
  • Nieuwe business: in vorm van nieuwe klanten, leads en/of concrete concept- en productontwikkelingskansen

AAA streeft ernaar haar ledennetwerk kwalitatief uit te breiden en daarmee het bereik van de samenwerking te vergroten.

Lidmaatschapscategorieën

Lidmaatschap                Bijdrage per jaar

Premium member          € 30.000

Associate member         € 12.500

Logistics member          €   2.500


Meer informatie over de rechten, plichten en bevoegdheden van leden is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging AAA welke u hiernaast kunt downloaden.

Vereniging AAA

Statuten

Download

Huishoudelijk Reglement

Download