Organisatie

De vereniging AAA heeft momenteel 21 leden. Alle leden worden vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

In het Dagelijks Bestuur (DB) nemen zeven leden zitting voor de aansturing van de vereniging.

Het dagelijks bureau van AAA wordt gefaciliteerd door SADC als secretaris van de vereniging. De medewerkers van het bureau zijn in dienst van SADC, maar verlenen (betaalde) diensten ten behoeve van AAA.

Tenslotte kunnen leden zitting nemen in werkgroepen die zich richten op specificieke projecten en thema's (zoals vastgoedplatform) en/of clusters die voor hen relevant zijn.

AAA Bureau

 
Marie-Jeannine Citroen
 

Olav Steffers

International Marketing & Acquisition Manager
  Director International Marketing & Acquisition
m.citroen@sadc.nl   o.steffers@sadc.nl
06 - 51 85 99 33
  06 - 11 44 68 36
 
 
 
Jeanet van Antwerpen
   Joep Schroeders
Directeur   International Marketing & Acquisition Manager
j.vanantwerpen@sadc.nl    j.schroeders@sadc.nl
06 - 29 59 16 02
   06 - 51 37 16 02