Organisatie

De vereniging AAA heeft momenteel 15 leden. Alle leden worden vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

In het Dagelijks Bestuur (DB) nemen zeven leden zitting voor de aansturing van de vereniging.

Het dagelijks bureau van AAA wordt gefaciliteerd door SADC als secretaris van de vereniging. De medewerkers van het bureau zijn in dienst van SADC, maar verlenen (betaalde) diensten ten behoeve van AAA.

Tenslotte kunnen leden zitting nemen in werkgroepen die zich richten op specificieke projecten en thema's (zoals vastgoedplatform) en/of clusters die voor hen relevant zijn.

AAA Bureau

   
Eva Klein Schiphorst    Olav Steffers
Managing Director
  Director Foreign Investments
e.kleinschiphorst@sadc.nl

  o.steffers@sadc.nl


 
 

 
 
Joep Schroeders   Jozien van der Wal
Manager Foreign Investments   Manager Foreign Investments
j.schroeders@sadc.nl
  j.vanderwal@sadc.nl