Organisatie

De vereniging AAA heeft momenteel 19 leden. Alle leden worden vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

In het Dagelijks Bestuur (DB) nemen zeven leden zitting voor de aansturing van de vereniging.

Het dagelijks bureau van AAA wordt gefaciliteerd door SADC als secretaris van de vereniging. De medewerkers van het bureau zijn in dienst van SADC, maar verlenen (betaalde) diensten ten behoeve van AAA.

Tenslotte kunnen leden zitting nemen in werkgroepen die zich richten op specificieke projecten en thema's (zoals vastgoedplatform) en/of clusters die voor hen relevant zijn.

AAA Bureau 
Jeanet van Antwerpen  

Olav Steffers

Directeur   Director International Marketing & Acquisition
j.vanantwerpen@sadc.nl   o.steffers@sadc.nl

 
 

 
 

   Joep Schroeders

  International Marketing & Acquisition Manager

   j.schroeders@sadc.nl