Nieuws

14 juni 2017

Het jaarlijkse vastgoed diner

Op 16 mei was het weer tijd voor het jaarlijks vastgoed diner van AAA ditmaal in restaurant Den Burgh te Hoofddorp. De bijeenkomst was een mooie mix tussen overheid en marktpartijen. Ieder jaar staat een thema centraal en deze keer was dat e-commerce. En niet voor niets. De groei van de logistieke sector, een van de speerpunt clusters van AAA, is voor verreweg het grootste deel te danken aan e-commerce. De opmars van e-commerce is niet te stuiten. Online aanbieders zien de laatste jaren hun omzet jaarlijks 10% stijgen. En volgens voorspellingen van onderzoekers wordt hun marktaandeel de komende jaren nog eens verdubbeld. Waar nu fashion (kleding, schoenen) en electronica de meeste online verkopen realiseren is een aantal sectoren sterk in opkomst. Veel wordt bijvoorbeeld de komende tijd verwacht van de food sector waarbij online supermarkten terrein gaan winnen ten opzichte van de traditionele supermarkt.

Al snel blijkt uit de discussie tijdens het diner dat overheid en markt elkaar hard nodig hebben om nieuwe onderscheidende e-commerce concepten succesvol te lanceren in de Metropoolregio Amsterdam. Naast fysieke winkels die eindelijk weer een groei laten zien ontstaan initiatieven die flexibiliteit en een andere kijk op  bestemmingsplannen vereisen.

Belangrijk voor de MRA is ook de cross border logistiek die via luchthaven Schiphol veelal uit Azië onze regio bereikt. Zeker gezien de volumes en de ambitie van Schiphol om de e-commerce gateway van Europa te worden, is optimale samenwerking noodzakelijk. Samenwerking tussen de luchthaven, de douane maar vooral ook de logistieke dienstverleners uit de regio en de verladers in Azië om dit proces optimaal te stroomlijnen. Europese richtlijnen zijn in de maak maar als we onderscheidend willen zijn als regio moet er nu al in oplossingen worden gedacht over toenemende stromen.

Als laatste onderwerp stond de ‘last mile’ of stadsdistributie ter discussie tijdens het diner. Het grote vraagstuk is hoe de fijnmazige distributie in grote steden zoals Amsterdam zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. Duidelijk is dat logistiek complexer wordt. Er ontstaan grote XXL warehouses maar dit in combinatie met kleinere voor een optimale bediening van grote afzetgebieden. Hamvraag is of wij met elkaar de stad moeten afsluiten op bepaalde tijden (time slots zoals een luchthaven die kent) om de stad efficiënt te bevoorraden vanuit een aantal logistieke centra rond de grote steden. Vraagstukken die natuurlijk een grote impact op het logistiek vastgoed van de MRA hebben en waarover het AAA gezelschap graag meedenkt de komende tijd.

Terug

Nieuwsarchief

Afgelopen maanden

Afgelopen jaren